دانلود جزوات درسی گروه برق دانشگاه آزاد تهران شرق

این سایت جهت دسترسی آسان دانشجویان به جزوات راه اندازی شده است...

جزوات درسی کارشناسی گروه برق

برای دانلود جزوه هر درس بر روی نام درس کلیک کنید.جزوه اصول میکرو کامپیوتر استاد ابولحسنی
 جزوه شبکه های کامپیوتری استاد ابولحسنی
   جزوه اسمبلی استاد ابولحسنی


جزوه کنترل کننده صنعتی استاد اسدی کاریزکی


 الکترونیک صنعتی استاد نظرپرور


پروژه های کنترل کننده صنعتی(برای امتحان فقط کد و توضیحات کافی میباشد)

کتاب اوگاتا برای درس سیستم های کنترل خطی استاد رزمی 


تحلیل مدار ATX POWER درس منبع تغذیه دکتر نظرپرور


گزارش تخلف
بعدی